C Z Ł OW I E K    N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENIU

You need flash plugin to see this free flash header. More information on this free flash header.

Herb Gminy Kamień

www.gops.gminakamien.pl - SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU pn. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KAMIEŃ"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O PROJEKCIE

LICZNIK ODWIEDZIN

Projekt Czas na aktywność w gminie Kamień realizowany jest w ramach PRIORYTETU VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, oraz Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kolejne Kursy zawodowe:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kamieniu rozpoczyna trzecią edycję Projektu Czas na aktywność w gminie Kamień. Projekt jest realizowany od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

Zorganizowane zostaną następujące kursy:
– Kurs spawacza
– kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
– kurs obsługi koparko ładowarki
– Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i chorych

W ubiegłych dwóch latach w ramach projektu 57 osób z terenu gminy Kamień ukończyło kursy zawodowe (Kurs samodzielnej księgowości – 9 osób, obsługi kasy fiskalnej – 19 osób, małej gastronomi – 5 osoby, obsługi koparko ładowarki – 10 osób, Kurs spawacza – 5 osób, obsługi wózka widłowego – 5 osób, prawa jazdy kategorii C – 4 osoby). Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli również warsztaty kompetencji społecznych oraz objęci zostali doradztwem zawodowym.

Projekt współfinansowany jest z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

[Rozmiar: 29105 bajtów]