C Z Ł OW I E K    N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENIU

You need flash plugin to see this free flash header. More information on this free flash header.

Herb Gminy Kamień

www.gops.gminakamien.pl - SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU pn. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KAMIEŃ"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KONTAKT

LICZNIK ODWIEDZIN

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu,
Kamień 287, 36-053 Kamień,
tel/fax: (17) 855 67 76, 855 60 61, 855 60 02 w. 21,
email: kamien@ops.net.pl


Kierownik GOPS: mgr Anna Sądej

Koordynator projektu: Maria Zając

Asystent koordynatora projektu: mgr inż. Damian Miazgowicz

Asystent rodziny: mgr Teresa Dec

Pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu: mgr Tadeusz Kasprowicz

Pozostali pracownicy socjalni:
mgr Katarzyna Zaguła
mgr Anna Dudzik

Aspirant Pracy socjalnej:
mgr Edyta Sibiga

Pracownicy ds. obsługi świadczeń rodzinnych:
mgr Agata Piróg
mgr Małgorzata Majka – Sudoł

Główna księgowa:
mgr Małgorzata Majka – Sudoł

Projekt współfinansowany jest z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

[Rozmiar: 29105 bajtów]