C Z Ł OW I E K    N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENIU

You need flash plugin to see this free flash header. More information on this free flash header.

Herb Gminy Kamień

www.gops.gminakamien.pl - SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU pn. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KAMIEŃ"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NASZE GALERIE

LICZNIK ODWIEDZIN

2015 ROK

2014 ROK

KURS KOPARKO - ŁADOWARKI

KURS PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT.B

KURS OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

2013 ROK

KURS KUCHARZA

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

2012 ROK

KURS WIZAŻU I MASAŻU

KURS KUCHARZA

KURS PROJEKTOWANIE I SZYCIE UBRAŃ Z ELEMENTAMI KREOWANIA WIZERUNKU

SZKOLENIE PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI

TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

2011 ROK

KURS PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT B

KURS OBSŁUGI KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ

2011 ROK

KURS OBSŁUGI OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

2011 ROK

KURS PROJEKTOWANIE OGRODÓW

2011 ROK

KURS BUKIECIARSTWA

2011 ROK


KURS KOMPUTEROWY

2011 ROK


WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

2011 ROK


2010 ROK


KURS PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ


KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH


KURS SPAWANIA


KURS OBŁSUGI KOPARKO ŁADOWARKI


Projekt współfinansowany jest z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

[Rozmiar: 29105 bajtów]