C Z Ł OW I E K    N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENIU

You need flash plugin to see this free flash header. More information on this free flash header.

Herb Gminy Kamień

www.gops.gminakamien.pl - SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU pn. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KAMIEŃ"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DOKUMENTY DO POBRANIA

LICZNIK ODWIEDZIN

Rok 2015

- Harmonogram kursu prawa jazdy kat.D


- Harmonogram kursu przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B II moduł


- Harmonogram kursu Opiekun osób starszych


- Harmonogram kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej


- Harmonogram kursu kwalifikacji wstępnej


- Harmonogram kursu cukierniczego


- Harmonogram kursu przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B I moduł


- Harmonogram kursu kasy fiskalnej


- Harmonogram kursu koparko - ładowarki


- Harmonogram Warsztatów aktywnego poruszania się po rynku pracy


Projekt współfinansowany jest z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

[Rozmiar: 29105 bajtów]