C Z Ł OW I E K    N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

You need flash plugin to see this free flash header. More information on this free flash header.

Herb Gminy Kamień

www.gops.gminakamien.pl - SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU pn. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KAMIEŃ"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ASYSTENT RODZINY

LICZNIK ODWIEDZIN

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Czytaj całość >>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu od 2012 roku zapewnia rodzinom, w których występują problemy trudne do samodzielnego przezwyciężania wsparcie w postaci asystenta rodziny.

Asystent to osoba towarzysząca, współpracująca i pomagająca. Rolą asystenta jest aktywne wspieranie rodziny, nawiązanie dobrego kontaktu z rodziną a także zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących trudności wychowawczych i społecznych. Asystent doradza, pomaga odnaleŸć mocne strony i wykorzystać je w przezwyciężaniu trudności, podnosi samoocenę, zwiększa poczucie wartości, motywuje do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka. Asystent wspiera rodzinę w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w załatwianiu spraw urzędowych, w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań, by w przyszłości samodzielnie mogła przezwyciężać trudności życiowe. Asystent realizuje swoje zadania w miejscu zamieszkania rodziny a także w innych miejscach aktywności społecznej rodziny.

Praca z rodziną najczęściej rozpoczyna się od rozwiązywania podstawowych problemów socjalnych, następnie koncentruje się na kształtowaniu kompetencji rodziców w różnych zakresach i zajmuje się reintegracją społeczną.

Projekt współfinansowany jest z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

[Rozmiar: 29105 bajtów]