C Z Ł OW I E K    N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A

You need flash plugin to see this free flash header. More information on this free flash header.

Herb Gminy Kamień

www.gops.gminakamien.pl - SERWIS INTERNETOWY PROJEKTU pn. "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE KAMIEŃ"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

LICZNIK ODWIEDZIN

17.08.2016

Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną i chcesz stworzyć RODZINĘ ZASTEPCZĄ dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziny naturalnej oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych zgłoś się do organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Czytaj całość >>

15.07.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2016 o dofinansowania w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd - czytaj całość


20.06.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaminu informuje o możliwości skorzystani ze specjalistycznego poradnictwa, które odbywa się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zgodnie z poniższym harmonogramem:

Ośrodek Interwencji kryzysowej w Górnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Rzeszowie


09.06.2016

Dnia 23.06.2016r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kamieniu odbędą się bezpłatne warszaty nt. Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu.

Czytaj całość >>

01.06.2016

DO PRACY - GOTOWI - START! INDYWIDUALNA I KOMPLEKSOWA AKTYWIZACIA ZAWODOWA 0SÓB MŁODYCH DO 24 ROKU ŻYCIA. Ogłoszenie o naborze do projektu.

Czytaj całość >>

14.04.2016

Powiat Rzeszowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2016 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON - Aktywny Samorząd.

Czytaj całość >>

17.03.2016

Od 01.04.2016r. będzie można składać wnioski w ramach Programu Rodzina 500plus w pokoju nr 33 (II piętro) Urzędu Gminy Kamień oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Czytaj całość >>

12.02.2016

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Czytaj całość >>

20.05.2015
Zapraszamy Rodziny Zastępcze oraz mieszkańców powiatu rzeszowskiego zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej na Dzień otwarty w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiece Rzeszowskim.
Czytaj całość >>

Projekt współfinansowany jest z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

[Rozmiar: 29105 bajtów]